Konzultační služby
Projektové řízení, business analýza a Google cloud
Nedodáváme jen projekty. Dodáváme projekty, které Vás posouvají dál.
Naši odborníci pro vaše projekty
Využijte našich dlouholetých zkušeností

Projektoví manažeři, SCRUM masteři, business analytici.

Audit a projektový dohled
Ukážeme vám, jak na tom jste a kudy dál

Procesní audity, projektové audity, kontroly projektů a dohled nad projekty.

Školení, semináře a coaching
Pomáháme vám jít dál

Školení a coaching v oblastech projektového řízení a SCRUM.

Produkty

Brzdí omezená provázanost IT systémů chod vaší společnosti?

Závisí produktivita vaší společnosti na ručních úpravách a přesunech dat?

Trápí vás časové ztráty kvůli uživatelským rozhraním, se kterými je obtížné pracovat?

Unavuje vás poslouchat výmluvy, proč nelze systém upravit tak, aby lépe vyhovoval obchodním potřebám vaší společnosti?

Úvod

Vylepšování úrovně integrace firemních IT systémů není obvykle vnímáno jako vysoká priorita nebo jako významný faktor vedoucí k lepším výsledkům společnosti. Navzdory tomuto postoji, přináší vhodně integrované systémy řadu výhod od šetření časových nákladů a zrychlení poskytovaných služeb, omezení výpadků výrobních systémů a prostředků až po zrychlení a upřesnění rozhodovacích procesů.

Origimi produkt “All Together Now” je zaměřen na maximalizaci přínosů integrace systémů pro výkonnost vaší společnosti. Produkt zahrnuje vše potřebné od A do Z: obchodní i technickou analýzu, architekturu a technický návrh řešení, projektové řízení, realizaci, školení i následnou podporu.

Struktura produktu

Analýza

 • Sběr podnětů a návrhů, pozorování a dokumentace pracovních postupů
 • Analýza stávajících procesů a IT systémů
 • Zpracování získaných informací, identifikace slabin a příležitostí pro zlepšení s ohledem na obchodní cíle společnosti

Návrh technického řešení

 • Přínosy navrhovaného řešení vyjádřené ve vztahu k vašim obchodním cílům
 • Obchodní a technický návrh integračního řešení a následné podpory navrhovaného řešení

Realizace

 • Vedení projektu v souladu se schváleným business case
 • Minimalizace dopadů na běžný provoz vaší společnosti v průběhu realizace projektu
 • Projektový tým sestaven z Origimi zdrojů, vašich zaměstnanců a externích odborníků
 • Jasně stanovené podmínky podpory a dalšího rozvoje dodaného řešení

Cítíte možné příležitosti k vylepšení vaší konkurenceschopnosti využitím moderních mobilních technologií?

Nevíte si rady s tím, ve kterých oblastech vašeho obchodu budou mobilní technologie největším přínosem?

Máte pochyby o návratnosti investice do řešení postaveného na mobilních technologiích?

Ztrácíte se v nepřeberném výběru možných zařízení, systémů a řešení v oblasti mobilních technologií?

Úvod

Bez ohledu na obor ve kterém působíte, je zřejmé, že využití mobilních technologií je na strmém vzestupu a nachází uplatnění i v oblastech, kde možnosti technologické modernizace byly doposud omezené. Mobilní technologie otevírají nové možnosti a příležitosti nejen pro komunikaci s obchodními partnery a zákazníky, ale i v oblasti vnitropodnikových procesů.

Origimi produkt “Go Mobile!” přetaví tyto možnosti a příležitosti na skutečné a hmatatelné výhody pro vaši společnost. Produkt zahrnuje vše potřebné od A do Z: obchodní i technickou analýzu, architekturu a technický návrh řešení, projektové řízení, realizaci, školení i následnou podporu.

Struktura produktu

Analýza

 • Sběr podnětů a návrhů, pozorování a dokumentace pracovních postupů
 • Analýza stávajících obchodních procesů a technologií
 • Identifikace oblastí, kde uplatnění mobilních technologií bude přínosné vaší společnosti

Návrh technického řešení

 • Přínosy navrhovaného řešení vyjádřené ve vztahu k vašim obchodním cílům
 • Obchodní a technický návrh pro implementaci a následnou podporu navrhovaného řešení

Realizace

 • Vedení projektu v souladu se schváleným business case
 • Minimalizace dopadů na běžný provoz vaší společnosti v průběhu realizace projektu
 • Projektový tým sestaven z Origimi zdrojů, vašich zaměstnanců a externích odborníků
 • Jasně stanovené podmínky podpory a dalšího rozvoje dodaného řešení

Brzdí vaší konkurenceschopnost firemní systémy postavené na stárnoucích technologiích?

Máte obavy, že proces přechodu na nové řešení naruší chod vaší společnosti?

Nemáte jasno v tom, které systémy zachovat a které zmodernizovat?

Máte pochyby o návratnosti investice do nových IT technologií?

Úvod

Neustávající rozvoj technologií, obzvlášť v oblasti IT, vytvořil za posledních několik dekád moře nových příležitostí pro inovace napříč širokého spektra průmyslových odvětví.

Origimi produkt “The Next Gen” identifikuje modernizační příležitosti, a realizuje ty, které byly vyhodnoceny jako nejpřínosnější pro vaši společnost. Produkt zahrnuje vše potřebné od A do Z: obchodní i technickou analýzu, architekturu a technický návrh řešení, projektové řízení, realizaci, školení i následnou podporu.

Struktura produktu

Analýza

 • Sběr podnětů a návrhů, pozorování a dokumentace pracovních postupů
 • Analýza stávajících obchodních procesů a uplatněných technologií
 • Identifikace modernizačních příležitostí se zajímavou investiční návratností

Návrh technického řešení

 • Přínosy navrhovaného řešení vyjádřené ve vztahu k vašim obchodním cílům
 • Obchodní a technický návrh pro realizaci modernizace a následnou podporu nového řešení

Realizace

 • Vedení projektu v souladu se schváleným business case
 • Minimalizace dopadů na běžný provoz vaší společnosti v průběhu realizace projektu
 • Projektový tým sestaven z Origimi zdrojů, vašich zaměstnanců a externích odborníků
 • Jasně stanovené podmínky podpory a dalšího rozvoje dodaného řešení

Projekty ve vaší společnosti neprobíhají tak hladce, jak by měly?

Odvádí projektové aktivity pozornost od hlavní náplně vašeho obchodu?

Máte pocit, že projekty ve vaší organizaci se prodražují a termíny dodání se protahují?

Je váš obchod vystavován zbytečným rizikům plynoucích z vašich projektů?

Úvod

Správně připravené a vedené projekty jsou ideálním nástrojem k dosažení obchodních potřeb společnosti. Velmi často se však v oblasti projektového řízení setkáváme s nejrůznějšími praktikami, které z projektů dělají spíš přítěž než motor rozvoje obchodní společnosti.

Origimi produkt “Fit&Trim” poskytne přesný náhled na kvalitu praktik projektového řízení ve vaší společnosti. Následně navrhne a zavede vhodně vybrané změny, které nejlépe přispějí k dlouhodobému zlepšení obchodních výsledků vaší společnosti.

Struktura produktu

Analýza

 • Revize ukončených, probíhajících i plánovaných projektů
 • Analýza procesů projektového řízení a souvisejících procesů řízení společnosti
 • Identifikace příležitostí pro vylepšení praktik projektového řízení se zajímavou návratností investovaných prostředků a úsilí

Návrh změn procesu projektového řízení

 • Přínosy navrhovaného řešení vyjádřené ve vztahu k vašim obchodním cílům
 • Obchodní a technický návrh realizace změn a následného dohledu

Realizace změn

 • Navržené změny jsou realizovány v souladu se schváleným business case. Za vhodných okolností jsou změny aplikovány i na probíhající projekty
 • Při zavádění změn je zajištěna minimalizace dopadů na běžný provoz vaší společnosti a na chod vašich projektů
 • Školení poskytnuté vašim zaměstnancům pokrývá nejen technické aspekty procesních změn, ale také dopady a přínosy těchto změn v širším kontextu obchodních zájmů vaší společnosti
 • Následný dohled a podpora vašich projektových týmů v zájmu dalšího zlepšování projektových praktik

Nemůžete v noci spát kvůli projektu, který se řítí do záhuby?

Projektové náklady nekontrolovatelně rostou a termíny dodání se posouvají do nedohledna?

Výsledky a dodávky projektu nesplňují požadavky vašeho obchodu?

Úvod

Znepokojivý podíl IT projektů selhává i přes to, že tento fakt je dobře znám již několik desetiletí. Neúspěch je obvykle připisován překotnému tempu technologického rozvoje a stále se zvyšující komplexitě projektů v IT průmyslu. My v Origimi máme na věc jiný názor: vyváženě vedený projekt postavený na pevných základech dodá výsledky bez ohledu na komplexitu projektu či na technologické prostředí, ve kterém probíhá.

Origimi produkt “Project rescue” rychle a objektivně přehodnotí záměr a stav selhávajícího projektu. Pokud to je vhodné a žádoucí, uplatňuje nápravná opatření nezbytná pro úspěšné dokončení projektu.

Struktura produktu

Okamžitý zákrok

 • Rychlá analýza stavu projektu
 • Realizace nouzových opatření zabraňujících dalšímu zhoršení situace

Analýza

 • Analýza business case, požadavků a procesů souvisejících s projektem
 • Hodnocení rozsahu problému a identifikace jeho pravých příčin
 • Identifikace praktických možností, jak projekt “nasadit zpět na koleje”

Návrh na úpravu projektu

 • Přínosy a náklady vyjádřené ve vztahu k vašim obchodním cílům
 • Stručný business case pro realizaci nutných změn a pro dokončení selhávajícího projektu

Realizace změn

 • Zodpovědnost za řízení projektu dočasně přebírá Origimi
 • Sledování klíčových parametrů projektu je přehodnoceno a případně upraveno
 • Realizace změn v řízení projektu ve shodě se schváleným business case
 • Ačkoliv hlavním cílem je dodat projekt s minimálním zpožděním a vícenáklady, je neméně důležité poskytnout vašemu projektovému týmu konstruktivní zpětnou vazbu a maximalizovat jejich zapojení i v této fázi projektu
 • Jakmile je projekt “nasazen zpět na koleje”, je řízení předáno zpět do rukou původního projektového týmu
 • Následný dohled a podpora vašeho projektového týmu v zájmu řádného dokončení projektu
Oblasti naší působnosti
Vývoj SW

Ve společnosti Origimi máte partnera, který má desítky let zkušeností s vývojem software. Oblastí naší specializace je projektové řízení, řízení týmů, SCRUM (SCRUM master, product owner), business analýza, zpracování business požadavků a řízení kvality.

Systémová integrace

Integrace systémů a procesů vnitrofiremně nebo mezi různými organizacemi je odvětví, které klade vysoké nároky na technické i manažerské dovednosti. Konzultanti společnosti Origimi za sebou mají více než deset let zkušeností s řízením a vedením integračních projektů. Origimi je zde pro vás, aby vám pomohla s vašimi výzvami v oblasti systémové integrace.

Infrastruktura

Spolehlivost, zabezpečení a flexibilita infrastruktury jsou základem úspěchu pro každý provoz bez ohledu na jeho velikost. Rozhodnutí, která učiníte při budování nebo migraci infrastruktury budou mít dlouhodobý dopad na váš business. Využitím služeb Origimi se posunete k učinění správných rozhodnutí, a k úspěšným infrastrukturálním projektům.

Provoz

Máme zkušenosti s analýzou a řízením projektů zaměřených na optimalizace a reorganizace v oblasti provozu IT služeb. Rovněž nabízíme poradenské služby při plánování a implementaci přechodu na metodologii DevOps.

Ve společnosti Origimi máte partnera, který má desítky let zkušeností s vývojem software. Oblastí naší specializace je projektové řízení, řízení týmů, SCRUM (SCRUM master, product owner), business analýza, zpracování business požadavků a řízení kvality.

Integrace systémů a procesů vnitrofiremně nebo mezi různými organizacemi je odvětví, které klade vysoké nároky na technické i manažerské dovednosti. Konzultanti společnosti Origimi za sebou mají více než deset let zkušeností s řízením a vedením integračních projektů. Origimi je zde pro vás, aby vám pomohla s vašimi výzvami v oblasti systémové integrace.

Spolehlivost, zabezpečení a flexibilita infrastruktury jsou základem úspěchu pro každý provoz bez ohledu na jeho velikost. Rozhodnutí, která učiníte při budování nebo migraci infrastruktury budou mít dlouhodobý dopad na váš business. Využitím služeb Origimi se posunete k učinění správných rozhodnutí, a k úspěšným infrastrukturálním projektům.

Máme zkušenosti s analýzou a řízením projektů zaměřených na optimalizace a reorganizace v oblasti provozu IT služeb. Rovněž nabízíme poradenské služby při plánování a implementaci přechodu na metodologii DevOps.

O nás
Proč Origimi?

Origimi je partner, na kterého se můžete spolehnout. Naše služby a produkty jsou postavené na práci zkušených cílevědomých týmů zaručujících kvalitní dodávky s minimálními režijními náklady.

V Origimi věříme, že v organizačně a technicky náročných prostředích jsou kreativita a disciplína klíčem k úspěšným realizacím projektů.

Členové Origimi týmů jsou pečlivě vybíráni s důrazem na jejich talent a zkušenosti. To ale samo o sobě nestačí. Proto investujeme do rozvoje našeho týmu tak, aby byl nejen sehraný, odolný a motivovaný, ale také aby týmové prostředí bylo příjemné a zajímavé. Důležitými aspekty fungování našeho týmu je efektivní komunikace a plochá organizační struktura. Origimi tímto způsobem přistupuje nejen ke svému týmu, ale ke všem členům projektového týmu bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance klientské organizace či o externí konzultanty.

Kromě vlastního týmu má společnost Origimi k dispozici síť odborných partnerů, jejichž služby v případě potřeby využívá.

Žádný problém není příliš veliký nebo příliš složitý. V Origimi před těžkostmi neuhýbáme - řešení problémů je náš každodenní chléb.

Kdo jsme

Alex Sedlak a Jan Spudich založili Origimi jako platformu pro poskytování odborných služeb v oblastech projektového řízení, business analýzy a SCRUM. Jádrem společnosti Origimi je prostředí, ve kterém se kreativita a inovace pojí s pragmatismem a disciplínou.

Mezi hodnotami, které jsou nezbytné v oblasti našeho působení, vyzdvihujeme a usilujeme o konzistentnost a srozumitelnost. Společně s naším odhodláním a se smyslem pro odpovědnost tvoří všechny tyto vlastnosti DNA společnosti Origimi.

Pokud své hodnoty vnímáte podobně a nebojíte se čelit výzvám na projektech, pak budeme rádi, pokud se k nám přidáte. Ozvěte se!

Kontakty
info@origimi.com
+420 214 214 672